Home > Schoolgids

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve… Lees verder

Het leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij. Sommige leerlingen hebben echter wat extra ondersteuning nodig bij het maken van hun huiswerk. Ze hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of ze missen zelfdiscipline en motivatie. Voor deze leerlingen kan het volgen van huiswerkbegeleiding een… Lees verder

Identiteit van openbaar onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons in mensen met verschillende cultuuropvattingen, verschillende afkomst of… Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

dinsdag 7 juli 2020

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Inspectie van het onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

Kijk voor de contactgegevens van de onderwijsinspectie op www.onderwijsinspectie.nl/contact… Lees verder

Intern begeleider

dinsdag 7 juli 2020

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de… Lees verder

Invulling onderwijstijd

2018-2019 – Lessentabel klas 1 2018-2019 – Lessentabel klas 2 2018-2019 – Lessentabel klas 3 2018-2019 – Lessentabel klas 4 2018-2019 – Lessentabel klas 5 2018-2019 – Lessentabel klas 6… Lees verder

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

dinsdag 7 juli 2020

Telefoon: 088 443 30 00 Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur E-mail: jgz@ggdnog.nl… Lees verder

Klachtenregeling

woensdag 8 juli 2020

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school