Home > Schoolgids

Resultaten van ons onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

Samenwerkingsverband

dinsdag 7 juli 2020

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We vangen gezamenlijk alle leerlingen op. Iedere school biedt… Lees verder

Schoolboeken – Leermiddelenfonds (LMF)

De school heeft een intern leermiddelen fonds (LMF), samen met de twee andere AVOO scholen. Dit betekent dat alle leermiddelen, die onder de gratis leermiddelen van de overheid vallen, door het LMF worden gekocht en aan de leerlingen in bruikleen worden gegeven…. Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De Wet op Passend Onderwijs verplicht alle scholen om een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen en minimaal eens per vier jaar bij te stellen. In het ondersteuningsprofiel leest u welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Gymnasium Apeldoorn kan bieden. Daarnaast leest… Lees verder

Schoolpas

Alle leerlingen (waarvoor toestemming is verleend voor gegevensuitwisseling met CODA) hebben de beschikking over een schoolpas die gecombineerd is met een CODA pas. Voor de leerlingen betekent dit dat op deze pas ook boeken bij CODA geleend kunnen worden. Een… Lees verder

Schoolplan

Klik hier voor het schoolplan 2016-2020…. Lees verder

Schooltijden

De school kent een lesrooster met lessen van 50 minuten. De dagindeling is als volgt: 1e lesuur 08.10 – 09.00 uur 2e lesuur 09.00 – 09.50 uur 3e lesuur 09.50 – 10.40 uur Pauze 10.40 – 11.00 uur 4e lesuur… Lees verder

Selectiecriteria extra activiteiten

Het Gymnasium Apeldoorn kent veel extra activiteiten. Soms kan iedereen meedoen, maar soms moet je aan bepaalde eisen voldoen. De schoolleiding laat de verantwoordelijkheid voor de selectie volledig bij de organisator(en). Het eigenaarschap hoort daar thuis. Er zijn 2 punten… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

dinsdag 7 juli 2020

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Toetsbeleid en toetsrooster

Inhalen van toetsen Elke dag dat een leerling ziek of om andere redenen absent is en daardoor een toets uit het toetsrooster, een vaardighedentoets of een praktische opdracht mist, dient dit voor aanvang van de toets telefonisch gemeld te worden… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school