Een plek om te lezen, werken en leren … en om boeken te lenen natuurlijk!

Algemeen

De mediatheek van het Gymnasium Apeldoorn is een belangrijke plaats binnen de school. Het is veel meer dan een plek waar je boeken kunt lenen.
Je kunt er individueel studeren, samen aan een project werken, op een betrouwbare en veilige manier informatie verzamelen of gewoon even rustig zitten na een pittige toets of zware schooldag. Bovendien is het ook de locatie waar de bovenbouw leerlingen een groot deel van hun verplichte zelfstandige S(tudie)-uren maken.

De mediatheek heeft twee mediathecarissen, Simone van der Lelie en Teun Baartman. Zij doen hun werk niet alleen. Ongeveer tien vrijwilligers zorgen samen met de mediathecarissen dat de mediatheek vrijwel de hele week open is gedurende de lestijden.

De mediatheek kent twee hoofdregels:

  • Gedraag je zo dat anderen geen last van je hebben
  • Wil je iets bijzonders, doe dat dan in overleg met de mediathecaris

Openingstijden

De mediatheek is geopend:

  • Maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
  • Vrijdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

Soms wordt de mediatheek gebruikt voor algemene schoolactiviteiten zoals leerlingbesprekingen, rapportvergaderingen, lezingen, voorlichting-sessies, etc. Hierdoor kan de mediatheek gesloten zijn. We beperken dit zoveel mogelijk, want de leerling staat voorop.

Collectie

De mediatheek heeft een prima collectie op het gebied van Nederlands-, Engels-, Duits- en Franstalige literatuur. De collectie is gebaseerd op wat gymnasiumleerlingen kunnen lezen voor hun lijst en ook de onderbouw kan hier allerlei boeiende boeken vinden. De klassieke werken die op een gymnasium thuishoren staan in de speciale klassieke kast. Behalve literatuur zijn er ook naslagwerken te vinden zoals woordenboeken, atlassen en tabellenboeken. Deze zijn voor gebruik in de mediatheek. In bijzondere gevallen en in overleg kunnen ze ook voor kortere tijd worden uitgeleend.

Tenslotte hebben we ook een beperkte collectie informatieboeken. Deze kunnen worden gebruikt voor werkstukken en (groeps-)opdrachten, zowel in als buiten de mediatheek. Suggesties voor de collectie zijn altijd welkom. Vind je dat een bepaald boek absoluut in de mediatheek aanwezig moet zijn, geef dat dan door aan de mediathecaris.

CODA

Het Gymnasium Apeldoorn heeft een samenwerking met CODA, de Apeldoornse bibliotheek. Alle leerlingen hebben op hun schoolpas ook een abonnement voor CODA. Dus als een boek niet bij ons aanwezig is, dan vind je dat zeker bij CODA.

CODA is meer dan een bibliotheek. Er is een museum en ze bieden ook allerlei interessante educatieve programma’s aan. Het Gymnasium Apeldoorn maakt ook gebruik van dit soort programma’s. Zo wordt aan de brugklas een interactieve verkenning van de bibliotheek georganiseerd. Leerlingen leren hier hoe ze veilig en betrouwbaar naar informatie kunnen zoeken.

Databanken

Naast boeken heeft de mediatheek ook toegang tot een aantal professionele databanken zoals de Krantenbank, Literom en de Uittrekselbank. Deze informatiebronnen zijn betrouwbaarder dan een zoekopdracht op Google. Ze kunnen daardoor ook dienen als hulp bij de bronvermelding voor werkstukken. Iedere leerling kan via het schoolaccount gebruik maken van deze databanken. Alle informatie hierover vind je in de mediatheek.

Uitlenen

Je kunt boeken lenen met je schoolpas. De standaard uitleentermijn is drie weken en verlengen is altijd mogelijk. We hebben een prima collectie, alleen is deze niet onbeperkt. Populaire boeken worden vaak geleend, dus is het belangrijk om de boeken weer op tijd terug te brengen. Dan kan iemand anders deze boeken ook lezen. Ben je te laat, dan rekenen we daar een boete voor van 10 cent per schooldag.

De mediatheek-app is een handig hulpmiddel voor de mediatheek. Met deze app kan je onder meer:

  • De catalogus bekijken
  • Zien of een boek is uitgeleend
  • Een boek online verlengen
  • Een boek reserveren

Kortom: onmisbaar! De naam van de app is Aura Library. Het installeren wijst zichzelf.

Computers

In de mediatheek staat een aantal vaste pc’s. Deze zijn aangesloten op het netwerk en kunnen worden gebruikt voor schoolwerk. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor andere zaken zoals spelletjes, Youtube etc. Naast de vaste computers hebben we dertig Chromebooks. Deze kan je met je schoolpas voor een schooldag lenen. Het is belangrijk dat ze aan het eind van de dag weer terugkomen in de mediatheek om opgeladen te worden. Voor alle computers geldt dat het gebruik wordt gemonitord. Er kan dus altijd worden teruggekeken wie op een bepaald moment wat gedaan heeft. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van je eigen apparatuur.

Tot slot

Een mediatheek op school is allang geen vanzelfsprekendheid meer. Er zijn nog maar weinig scholen die de tijd, geld en infrastructuur willen investeren in deze faciliteit. Het Gymnasium Apeldoorn doet dat wel. Wees blij met de mediatheek en wees er zuinig op!