Home > Verhaal > Mijn favoriete vak is…

Mijn favoriete vak is…

“Muziek/drama vind ik heel leuk, omdat het niet zo moeilijk is als andere vakken en je kunt je er een beetje bij ontspannen. Dat is bij andere vakken wel anders. Aan het begin van de les word je  door de docent ingedeeld in groepjes. Ieder groepje krijgt een opdracht waarbij je iets moet uitbeelden; aan het einde van de les moet je dat opvoeren. In mijn vrije tijd doe ik ook aan muziek/drama. Ik zit al sinds mijn achtste op de musicalschool in Deventer. Helaas kan ik niet meedoen aan het Vrijdagmiddagtoneel hier op school, want dan moet ik naar Deventer. Muziek op school blijft op dit moment beperkt tot het zingen van liedjes, meestal is dat aan het begin van de les. Thuis speel ik keyboard. Eigenlijk heb ik dat nog nooit op school gedaan. Mijn voorkeur gaat  uit naar drama. Vaak mag jezelf dingen bedenken. Ik zou later best professioneel acteur willen worden.”
  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school