Home > Verhaal > (H)echte vriendschap

(H)echte vriendschap

“De klassieke talen zijn dode talen, toch herken je er veel van terug in andere ‘moderne’ talen”, vertelt Dieter Laponder. Hij zit in de eerste klas en heeft tot nu toe alleen Latijn gehad.
“Andere klassen zijn al wel bezig met het Griekse alfabet. Daar gaan wij binnenkort mee beginnen, denk ik. Wat ik leuk aan Latijn vind? Dat je met woorden moet puzzelen om tot één verhaal te komen.”
Zijn favoriete mythe is die van de tweeling Castor en Pollux. “Eigenlijk is het niet een echte tweeling. Want Pollux is de zoon van Zeus, en Castor had als vader waarschijnlijk een mens. Dus Castor was sterfelijk en Pollux onsterfelijk. Tijdens een strijd komt Castor om het leven en moet hij naar de onderwereld. Maar Castor en Pollux waren altijd samen. Daarom heeft Pollux toestemming gevraagd aan Zeus om zijn onsterfelijkheid te delen met Castor. Dat vond Zeus goed en sindsdien leven ze om en om in de godenwereld én de onderwereld. Castor en Pollux houden zoveel van elkaar dat ze zelfs hun (on)sterfelijkheid delen. Dat is wat je noemt echte vriendschap!”
  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school