Milieuschade door nieuwe kleding

Geo Future School module Globalisering

Voor de uitvoering van dit project hebben we gekozen voor een bewustwordingscampagne. Ons doel is om mensen bewust te maken van de impact van de kledingindustrie op het klimaat. We hebben allemaal wel eens wat weggegeven aan het Leger des Heils. Bij de kick-off van deze module kwamen we tot de ontdekking dat er heel proces achter de kledinginzameling schuilt, helemaal tot in Afrika.

Om mensen te informeren over deze situatie hebben we een website gemaakt. We bieden alternatieven waardoor ze een verschil kunnen maken. Om mensen op onze website te attenderen hebben we campagnestickers met een QR-Code verspreid. En we hebben allemaal op onze Instagram een post gemaakt. Ook hebben we een Pinterest pagina gemaakt, met tips en tricks om duurzamer en slimmer om te gaan met kleding. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Ons doel met deze verschillende manieren van campagne voeren? Dat mensen zich bewust worden van wat er ‘achter de schermen gebeurt’. We willen voornamelijk onze eigen leeftijdsgroep bereiken, dus middelbare scholieren. Want veel nieuwe kleren kopen terwijl je eigenlijk nog goede kleding hebt, heeft meer impact dan je denkt.

Annemijn, Sterre, Imogen & Robine

De link naar de pinterest pagina: