Home > Verhaal > Honoursprogramma Gymnasia

Honoursprogramma Gymnasia

Het Honoursprogramma Gymnasia heeft als doel leerlingen, die laten zien extra begaafd te zijn op een of meer gebieden, de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Dit kan door middel van verbreding en verdieping. Door deelname aan het programma ontwikkel je als leerling een scala aan competenties die van nut zijn in je vervolgopleiding en rol in de maatschappij.

Yentl Staller (5D), auteur veganistisch kookboek
“Ik ben bezig met het maken van een veganistisch kookboek. Dat doe ik in het kader van het Honoursprogramma. Ik ben onlangs naar Mallorca geweest om een kookcursus te volgen. Daar heb ik een paar dagen vrij voor gekregen. Ook als ik voor een afspraak voor mijn boek een les moet missen, kan dat eigenlijk altijd wel.”

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school