Presentaties en veelgestelde vragen

Op 4 en 5 oktober hebben we een presentatie gehouden voor leerlingen en ouders in groep 8.
Heb je onze presentatie gemist? Of wil je hem nog eens terugkijken? Dat kan! Bekijk hem hier!

Veelgestelde vragen

Hieronder volgen de vragen en antwoorden die tijdens onze online kennismakingsavonden in de chat behandeld zijn. We hebben de vragen ingedeeld in vier rubrieken:

  1. Kennismaking en aanmelding
  2. Organisatorisch
  3. Onderwijs-inhoudelijk
  4. En verder

1. Kennismaking en aanmelding

Wanneer zijn de doe-middagen?
Elke woensdagmiddag in november.

Hoe kun je je hiervoor inschrijven?
Inschrijven gaat via de website www.gymnasium-apeldoorn.nl.

Hoe worden de doe-dagen anders dan normaal?
Het enige verschil met vorig jaar is dat ouders nu helaas niet de school in mogen, de rest blijft hetzelfde. Elke woensdagmiddag kun je twee lessen bij ons volgen alsof je al op school zit.

Kan het gebeuren dat er te veel inschrijvingen zijn en je daardoor niet toegelaten wordt?
Nee hoor, iedereen die aan het toelatingscriterium VWO-advies voldoet, wordt aangenomen (tenzij er een te grote ondersteuningsvraag ligt). Bij een havo-vwo advies kun je ook aangemeld worden, wij gaan dan in gesprek met de leerkracht van de basisschool.

Kunnen ouders de school zien?
Op dit moment mag dat door de corona-maatregelen helaas niet. Maar we hebben op de website een Street view staan waarmee je alle gebrouwen van binnen kunt bekijken: klik hier.

Hoe ziet de introductie eruit?
Voor de zomer kom je al op school om kennis te maken met de mentor en de leerlingbegeleiders. Zij helpen je het hele eerste jaar. Na de vakantie loop je met hen langs alle lokalen zodat je snel de weg vindt. En natuurlijk gaan we op kamp of zoals dit jaar varen (kano of raft) van Loenen naar Apeldoorn.

Is er een uitwisselingsprogramma met het buitenland?
Er is uitwisseling met Frankrijk, Italië en Canada en alle vijfdeklassers gaan naar Rome maar ook dat loopt dit jaar door Corona anders

2. Organisatorisch

Welke vakken hebben jullie op het gymnasium? Hebben jullie ook techniek?
In klas 1 heb je de vakken Nederlands, Engels, Frans, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, filosofie, bewegingsonderwijs (gym), tekenen en muziek-drama. Wij hebben geen techniek (meer) omdat we voor het vak filosofie gekozen hebben.
In klas 2 heb je nask en vanaf klas 3 zijn natuurkunde en scheikunde apart.
Nask staat voor natuurkunde-scheikunde als combinatievak.
Tekenen is bij ons geen examenvak, kunt en drama wel.

Vanaf wanneer kun je Latijn of Grieks volgen?
In klas 1 heb je Latijn, in klas 2 en 3 heb je Latijn en Grieks. Vanaf klas 4 moet je in ieder geval één van deze twee talen kiezen.

Hoeveel kinderen zijn er per klas?
We hebben in de eerste klas klassen van ongeveer 26 leerlingen.

Vallen de toetsweken in het algemeen voor of na de vakanties?
Toetsweken zijn steeds voor de vakantie. Daarnaast heb je ook toetsen in de lesweken. Het totale schema van alle toetsen per week staat vanaf het begin van het schooljaar op de website zodat jij en je ouders altijd weten welke toetsen wanneer afgenomen worden.

Krijgen we niveaus of cijfers op het gymnasium?
Op het gymnasium krijg je cijfers voor de vakken.
Alleen de vakken bewegingsonderwijs en muziek-drama werken met een woord-beoordeling.

Hoe werken jullie lestijden, hoe laat begint school en hoe laat eindigen jullie?
Wij starten om 08.10 uur en de lessen duren 50 minuten, er zijn twee pauzes (10.40-11.00 en 12.40-13.10) en je bent de ene dag om 14.00 uur en de andere dag om 14.50 uur klaar. Dat kan per klas verschillen. In klas 1 heb je 6-7 lessen per dag.

Waarom begint de school om 08.10 uur al?
Omdat je beter op tijd uit kunt zijn. Aan vroeg opstaan wen je echt wel.

Hoeveel 1e klassen zijn er?
Er zijn 4 eerste-, 4 tweede-, en 4 derde-, 4 vierde-, 3 vijfde- en 3 zesdeklassen.

Hoeveel jaar is gymnasium tot we naar universiteit gaan?
De Gymnasiumopleiding duurt 6 jaar, even lang als het Atheneum.

Heb je bij ieder vak een laptop nodig?
In principe gaan wij ervan uit dat iedereen altijd een device bij zich heeft. Alle leerlingen hebben een eigen laptop, die heb je bij bijna elk vak nodig. De hoeveelheid tijd dat je hem gebruikt verschilt per vak, dit hoeft dus niet bij iedere les te zijn.
Een Chromebook is niet voldoende. De exacte specificaties krijg je te horen bij aanmelding, dit is ook te vinden op de website. Eventueel kun je op de open dag hier ook naar vragen.

Gebruik je meer de boeken of meer de laptop?
Dat verschilt per vak. Wiskunde is meer online, maar geschiedenis weer iets meer boeken en verhalen in de klas. We gebruiken laptop en boeken omdat je bij het leren uit een boek een ander deel van je hersenen gebruikt.

Hebben jullie ook sporttalent?
Sporttalent is geen aparte richting, maar voor kinderen die op hoog niveau sporten zorgen we dat zij dat kunnen blijven doen en zorgen we voor maatwerk. Dat kan dus zijn dat je ruimte krijgt om jouw sport te beoefenen, naar het conservatorium te gaan of in school een net iets ander programma te volgen dan de rest. Dit gaat altijd in goed overleg met je mentor, ouders en vakdocenten.

Is het gymnasium groot?
Totaal 621 leerlingen en vier gebouwen (dat is inclusief de gymzaal) dicht bij elkaar zodat je na elk lesuur even loopt tussen de gebouwen. Het is een soort campus.

Zijn er ook online lessen?
Op dit moment werken we met live- en online lessen. In de bovenbouw worden online hoorcolleges gegeven. Zo kunnen de leerlingen ook al mooi wennen aan de manier van werken op de universiteit of op het HBO.

Hoeveel huiswerk heb je per dag?
Je moet rekenen op ongeveer 1,5 uur tot 2 uur per dag voor je huiswerk. Daarom beginnen we liever iets vroeger zodat je ’s middags meer tijd hebt. Ook kun je in de les al een stukje van het huiswerk maken.

Is er een kantine of eet je in het lokaal? En heeft iedereen gelijk pauze?
Iedereen heeft gelijktijdig pauze (10.40-11.00 en 12.40-13.10 uur) en er is een kantine waar je naar toe kunt. Bij mooi weer staan ook veel leerlingen buiten.

Heb je ook tussenuren?
Nee, in klas 1 en 2 heb je geen tussenuren. Als een docent ziek is wordt de klas opgevangen en als een leraar niet naar school mag omdat hij/zij bijvoorbeeld verkouden is (Corona-achtige klachten) dan gaat de les online door en ben je gewoon in het lokaal en geeft de leraar dus vanuit huis les

3. Onderwijs-inhoudelijk

Besteden jullie tijd aan leren leren?
Ja zeker, de mentor doet dit samen met de leerlingbegeleiders (twee vijfdeklassers) in de begeleidingsles. We hebben daar een hele mooie methode voor: “Slim jezelf zijn”.

Wat is geo future?
Geo Future School: een onderwijsconcept waarin de duurzame aarde centraal staat. Je werkt daarin vanuit praktijksituaties.

Wat is het Honoursprogramma?
Het Honoursprogramma is een programma van alle zelfstandige gymnasia in Nederland waarin leerlingen hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen. Zo hebben we een leerling gehad die een eigen politieke partij is gaan oprichten, maar ook een leerling die een eigen webshop ontwikkeld heeft.

Wat betekent Olympiadeschool?
Olympiadeschool wil zeggen dat onze leerlingen aan alle olympiades (internationale wedstrijden op specifieke vakgebieden) die er zijn (wiskunde-natuurkunde-biologie etc.) mee kunnen doen en hun score om kunnen laten zetten in een cijfer dat een leerling kan mee laten tellen als het positief is. We willen graag deelname aan dit soort wedstrijden stimuleren.

Wat wordt bedoeld met contextrijk onderwijs?
Contextrijk onderwijs betekent dat wij de lessen aan willen laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van onze leerlingen en bij de zaken die nu in de maatschappij van belang zijn.

Waarom hebben jullie een filmpje gemaakt over talent? Is dat een apart vak?
Talent(ontwikkeling) is geen apart vak. Wij vinden het wel belangrijk dat je vanaf klas 1 je talenten ontdekt en leert ontwikkelen, zowel binnen de vakken als buiten de vakken.

Kun je extra Frans volgen (Delphi)?
Dat kan op dit moment nog niet. Uiteraard kun je voor Frans wel versnellen en bijvoorbeeld in klas 5 al eindexamen doen.

Is er ook aandacht voor religie/levensbeschouwing?
Wij zijn een openbare school dus we hebben dit niet als apart vak. Maar bij verschillende vakken (geschiedenis, filosofie en klassieke talen) komen verschillende religies aan bod en hebben we aandacht voor acceptatie en tolerantie.

Wordt er aan het begin van de eersteklas nog een toets afgenomen waarmee jullie kunnen zien wat we nog niet beheersen?
Dat doen we in de tweede schoolweek voor Nederlands, Engels en wiskunde. Daarna kun je ondersteuning krijgen voor grammatica, begrijpend lezen en rekenen.

4. En verder

Wordt er veel gepest???
Nee gelukkig wordt er niet veel gepest. Natuurlijk komt het bij ons ook wel eens voor. Als we het signaleren grijpen we in en zijn er gesprekken met de persoon die gepest wordt én met de persoon die pest en zo nodig met ouders.
Je mag bij ons jezelf zijn en daar zorgen we ook voor!

Is er ook toneel op het gym?
We hebben inderdaad een toneelclub die elke vrijdag oefent voor een toneel- of musical voorstelling.

Wanneer mag je bij biologie een dier snijden?
In de tweede klas ga je een koeienoog ontleden en in de derde klas een kippenhart. In de derde klas doen we ook een practicum met de kieuwen van vissenkoppen. Vanzelfsprekend doen we alleen practica op dierlijk materiaal dat ofwel slachtafval is ofwel als consumptie aangeboden wordt.

Hebben jullie leuke feestjes?
Onze leerlingenvereniging AGB regelt de feestjes. Alleen in Corona-tijd kan dat nu helaas niet. In normale omstandigheden betekent het dat we een onderbouw- en een bovenbouw feest hebben. Met kerst een kerstgala voor iedereen en natuurlijk een eindfeest.
AGB staat voor Apeldoornse Gymnasiasten Bond.
De ABG regelt ook de sporttoernooien.

Hoeveel procent van de leerlingen komt van buiten Apeldoorn?
Ongeveer 25-30% van de leerlingen komt van buiten Apeldoorn. We hebben op school leerlingen vanaf Voorthuizen tot Zutphen en vanaf Eerbeek tot aan Heerde.

Hoeveel procent van de eersteklassers haalt het niet in klas 1?
Dat verschilt per jaar en natuurlijk doen wij met ons allen ons best om te zorgen dat iedereen het haalt. Een paar leerlingen (afgelopen jaar twee) redden het niet. Zij gaan op een andere school verder, want je mag in klas 1 niet blijven zitten (net zoals dat in een brugklas ook niet mag).

Hebben jullie clubs op school? Bv. sportclub, dramaclub of scienceclub?
We hebben een debatclub, schaaktoernooien, Olympiades, sporttoernooien en natuurlijk de toneelgroep.

Wat betekent het logo?
De halve Adelaar is uit het logo van de gemeente Apeldoorn en de tekst betekent “Gelukkig is de mens die wijsheid vindt”.

Hoe vaak wordt de school schoongemaakt?
Dat gebeurt na elke pauze en aan het eind van de dag. En natuurlijk hebben we onze Corona-maatregelen dat je elke keer je handen moet desinfecteren.

Hoe helpen jullie kinderen die thuis problemen hebben of met zichzelf?
We hebben twee vertrouwenspersonen op school en een ondersteuningsteam met een psycholoog, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk. En natuurlijk je mentor die je kan helpen.

Worden de leraren met de voornaam aangesproken?
De leraren worden bij de achternaam aangesproken. Sommige docenten vinden de voornaam prima maar we werken niet met meester Piet of juf Ank.

Mocht u of mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet en mail naar Erwin Hudepohl, afdelingsleider klas 1&2 ([email protected]