Voorlichting 6 oktober

Op dinsdag 6 oktober hebben we een live-presentatie gehouden via vo-apeldoorn.nl voor leerlingen en ouders in groep 8.
Heb je onze presentatie gemist? Of wil je hem nog eens terugkijken? Dat kan! Bekijk hem hier!

PS: de liveopnames zijn inmiddels geweest, het is daarom niet meer mogelijk om live te chatten of mee te doen met de Menti-vragen! 

Veelgestelde vragen

Tijdens de kennismakingsavond po-vo op 6 oktober j.l. zijn er vragen gesteld in de chat van het Gymnasium Apeldoorn.
We hebben de vragen proberen onder te brengen in vier rubrieken:

  1. Kennismaking en aanmelding
  2. Organisatorisch
  3. Onderwijs-inhoudelijk
  4. En verder

Mocht u of mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet en mail naar Erwin Hudepohl, afdelingsleider klas 1&2 (e.hudepohl@gymnasium-apeldoorn.nl)

1. Kennismaking en aanmelding

Wanneer zijn de doe-middagen?
Elke woensdagmiddag in november.

Maar hoe kan je je inschrijven?
Inschrijven gaat via de website www.gymnasium-apeldoorn.nl.

Hoe worden de doe-dagen anders dan normaal?
Het enige verschil met vorig jaar is dat ouders nu helaas niet de school in mogen, de rest blijft hetzelfde. Elke woensdagmiddag kun je twee lessen bij ons volgen alsof je al op school zit.

Kan het dat er teveel inschrijvingen zijn en je daardoor niet toegelaten wordt?
Nee hoor, iedereen die aan het toelatingscriterium VWO-advies voldoet, wordt aangenomen (tenzij er een te grote ondersteuningsvraag ligt). Bij een havo-vwo advies kun je ook aangemeld worden, wij gaan dan in gesprek met de leerkracht van de basisschool.

Hoe zit introductie eruit?
Voor de zomer kom je al op school om kennis te maken met de mentor en de leerlingbegeleiders. Zij helpen je het hele eerste jaar. Na de vakantie loop je met hen ook langs alle lokalen zodat je snel de weg vindt. En natuurlijk op kamp of zoals dit jaar varen (kano of raft) van Loenen naar Apeldoorn :).

Is er een uitwisselingsprogramma met het buitenland?
Er is uitwisseling met Frankrijk Italië en Canada en alle vijfdeklassers gaan naar Rome maar ook dat loopt dit jaar door Corona anders.

2. Organisatorisch

Welke vakken hebben jullie op het gymnasium? hebben jullie ook techniek?
In klas 1 heb je de vakken Nederlands, Engels, Frans, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, filosofie, bewegingsonderwijs (gym), tekenen en muziek-drama. Wij hebben geen techniek (meer) omdat we voor het vak filosofie gekozen hebben.
In klas 2 heb je nask en vanaf klas 3 zijn natuurkunde en scheikunde apart.
Nask staat voor natuurkunde-scheikunde als combinatievak.

Van wanneer af kan jij Latijn of Grieks volgen?
In klas 1 heb je Latijn in klas 2 en 3 Latijn en Grieks. Vanaf klas 4 moet je in ieder geval één van deze twee talen hebben.

Hoeveel kinderen zitten er per klas?
We hebben in de eerste klas klassen van ongeveer 26 leerlingen.

Vallen de toetsweken in het algemeen voor of na de vakanties?
Toetsweken zijn steeds voor de vakantie. Daarnaast heb je ook toetsen in de lesweken. Het totale schema van alle toetsen per week staat aan het begin van het schooljaar op de website zodat jij en je ouders altijd weten welke toetsen wanneer afgenomen worden.

Krijgen we niveaus  of cijfers in het gymnasium?
Op het Gymnasium krijg je cijfers voor de vakken.
Alleen de vakken bewegingsonderwijs en muziek-drama werken met een woord-beoordeling.

Hoe werken jullie lestijden, hoe laat begint school en hoe laat eindigen jullie?
Wij starten om 08.10 uur en de lessen duren 50 minuten, er zijn twee pauzes (10.40-11.00 en 12.40-13.10) en je bent de ene dag om 14.00 uur en de andere dag om 14.50 uur klaar. Dat kan per klas verschillen. In klas 1 heb je  6-7 lessen per dag.

Hoeveel 1e klassen zijn er?
4 Eerste-, 4 tweede-, en 4 derde-, 4 vierde-, 3 vijfde- en 3 zesdeklassen.

Hoeveel jaar is gymnasium tot we naar universiteit gaan?
De Gymnasium opleiding duurt 6 jaar, even lang als het Atheneum.

Heb je bij ieder vak een laptop nodig?
In principe gaan wij ervan uit dat iedereen een device bij zich heeft. Deze wordt regelmatig ingezet dit hoeft dus niet iedere les te zijn.
Alle leerlingen hebben dus een eigen laptop, die heb je dagelijks nodig op school.
Een chromebook is niet voldoende.
De exacte specificaties krijg je te horen bij aanmelding. (staan ook op de website) Eventueel kun je op de open dag hier ook naar vragen.

Hebben jullie ook sporttalent?
Sporttalent is geen aparte richting maar voor kinderen die op hoog niveau sporten zorgen we dat zij dat kunnen blijven doen en zorgen we voor maatwerk. Sporttalent: bij ons kijken we op individueel gebied naar talenten en leveren op dat gebied maatwerk. Dat kan dus zijn dat je ruimte krijgt om jouw sport te beoefenen, naar het conservatorium te gaan of in school een net iets ander programma te volgen dan de rest. Dit gaat altijd in goed overleg met je mentor, ouders en vakdocenten.

Is het gymnasium groot?
Totaal 621 leerlingen en vier gebouwen dicht bij elkaar zodat je na elk lesuur even loopt tussen de gebouwen, het is een soort campus, dat is inclusief de gymzaal.

Zijn er ook online lessen?
Op dit moment werken we met live en online lessen. In de bovenbouw worden online hoorcolleges gegeven. Zo kunnen de leerlingen ook al mooi wennen aan de manier van werken op de universiteit of op het HBO.

3. Onderwijs-inhoudelijk

Wat is geo future?
Geo Future School: een onderwijs concept waarin de duurzame aarde centraal staat. Je werkt daarin vanuit praktijksituaties. De presentatoren geven straks een voorbeeld.

Wat is het Honoursprogramma?
Het Honoursprogramma is een programma van alle zelfstandige gymnasia in Nederland waarin leerlingen hun eigen talenten verder kunnen ontwikkelen. Zo hebben we een leerling gehad die een eigen politieke partij is gaan oprichten maar ook een leerling die een eigen webshop ontwikkeld heeft.

Wat betekent Olympiadeschool?
Olympiadeschool wil zeggen dat onze leerlingen aan alle olympiades (internationale wedstrijden op specifieke vakgebieden) die er zijn (wiskunde-natuurkunde-biologie etc.) mee kunnen doen en hun score om kunnen laten zetten in een cijfer dat een leerling kan mee laten tellen als het positief is. We willen graag deelname aan dit soort wedstrijden stimuleren.

Wat wordt bedoeld met contextrijk onderwijs?
Contextrijk onderwijs betekent dat wij de lessen aan willen laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van onze leerlingen en bij de zaken die nu in de maatschappij van belang zijn.

4. En verder

Wordt er veel gepest???
Nee gelukkig wordt er niet veel gepest.
Natuurlijk wordt er bij ons ook wel eens gepest. Als we het signaleren grijpen we in en zijn er gesprekken met de persoon die gepest wordt én met de persoon die pest en zo nodig met ouders.
Je mag bij ons jezelf zijn en daar zorgen we ook voor!

Is er ook toneel op het gym?
We hebben inderdaad een toneelclub die elke vrijdag oefent voor een toneel of musical voorstelling.

Wanneer mag je bij biologie een dier snijden?
In de eersteklas ga je een vis ontleden en in klas 2 komt het beroemde koeienoog. Vanzelfsprekend doen we alleen practica op dierlijk materiaal dat ofwel slachtafval is ofwel dat als consumptie aangeboden wordt.

Hebben jullie leuke feestjes?
Onze leerlingenvereniging AGB regelt de feestjes alleen in Corona-tijd kan dat nu helaas niet. In normale omstandigheden betekent dit dat we een onderbouw en een bovenbouw feest hebben. Met de kerst een kerstgala voor iedereen en natuurlijk een eindfeest.
AGB staat voor Apeldoornse Gymnasiasten Bond.
De ABG regelt ook de sporttoernooien.