Geo Future School: project ‘wateroverlast’

Leerlingen uit de derde klas hebben in het GFS project ‘wateroverlast’ onderzoek gedaan in hun eigen omgeving. Ze hebben nagedacht over oplossingen om plekken waar wateroverlast wordt ervaren te benutten en in te zetten op plekken waar tijdens droogte watertekorten kunnen ontstaan.

Op 3 juni hebben leerlingen uit klas 3 presentaties gegeven aan een aantal experts op het gebied van watermanagement van het Waterschap Vallei en Veluwe. Ook de dijkgraaf was er deze middag. De deskundigen hebben de leerlingen opbouwende feedback gegeven. Ze werden zelf ook geïnspireerd door de ideeën van de leerlingen.

Ik ben erg onder de indruk van de presentaties! Leuk om te zien hoe de leerlingen problemen koppelen, integrale oplossingen bedenken en aandacht hebben voor een prettige leefomgeving en duurzaamheid. Ze kijken niet alleen naar de techniek of inrichtingskant, maar zien ook dat er bewoners nodig zijn om een plan tot uit te voeren. Ik verwacht dat een aantal oplossingen gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld hoe we water uit natte gebieden naar de Veluwe kunnen brengen. Water lokaal opslaan zal steeds vaker voorkomen. We experimenteren momenteel met omgekeerde drainage, het gebruik van buizen om tijdens droogte water in de bodem te brengen’

De leerlingen zijn van harte welkom om te komen kijken als hun ideeën daadwerkelijk worden uitgevoerd!