Wetenschapsoriëntatie

Het vak wetenschapsoriëntatie (WO) is bedoeld om leerlingen voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Binnen het vak wetenschapsoriëntatie draait het om creatief onderzoek doen en kritisch denken. Naast alle vakinhoud zijn ook doorzettingsvermogen en communicatie belangrijke leerpunten. Het leren samenwerken met klasgenoten, het doen van groepswerk en het ontmoeten van andere culturen. Zo garanderen wij aansluiting op de academische onderwijswereld. Van oud-leerlingen horen we regelmatig dat ze goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs. Daar zijn wij blij mee!

In klas 4 kiezen leerlingen voor het vak wetenschapsoriëntatie (WO) uit drie lezingen: twee verschillende lezingen van de Sterrenwacht Bussloo of de lezing Wetenschap en geloof. Pen en papier gaan mee, want in de toetsweek kunnen de leerlingen op de toets WO een korte essayvraag over hun gevolgde lezing verwachten. 

8 november: sterevolutie

Een half uur voor aanvang arriveren de eerste leerlingen en hun ouders bij de Volkssterrenwacht Bussloo. Buiten wijs ik hen op de sterren en planeten die tussen de wolken zichtbaar zijn. Om 20.00 uur start de lezing en worden we door de spreker meegenomen in de wondere wereld van het leven van sterren. De leerlingen luisteren aandachtig en stellen vragen. Ik denk bij mezelf: “Wat heb ik toch een fijn beroep!’’ In de pauze gaan we in groepjes naar buiten om door de computergestuurde telescoop naar Saturnus te kijken. Gaaf, je kunt de ringen mooi zien!

Deel twee van de lezing gaat over neutronensterren, zwarte gaten en pulsars. Het voorstellingsvermogen van de leerlingen wordt op de proef gesteld maar ze blijven aandachtig luisteren. ‘’Meneer, komt deze Powerpoint presentatie op It’s Learning?’’ vraagt iemand. Ik stel hen gerust: ‘’Uiteraard beste leerlingen!’’. Vrij snel is het 21.30 uur, einde van de lezing. Liefhebbers kunnen nogmaals naar de telescoop om hemellichamen te bekijken. Er zijn er best veel die dat doen! In de verte doemen de lichten van de auto’s van de ouders op die de leerlingen terugbrengen naar de bewoonde wereld. Een enkele leerling springt op de fiets. Als na een half uur de laatste leerling vertrokken is stappen collega Maarten en ik ook op de fiets en rijden met een tevreden gevoel terug naar Apeldoorn.

Marcel (docent wetenschapsoriëntatie)

10 november: wetenschap en geloof

Prof. dr. Chris Kruse kwam op school een lezing geven over het spanningsveld tussen wetenschap en geloof. Vanuit zijn eigen werkervaring als natuurwetenschapper en zijn christelijke geloof vertelde hij over de verschillende benaderingswijzen van de realiteit. De natuurwetenschap geeft antwoord op de vraag HOE de fysieke wereld werkt en het geloof onderzoekt de vragen WAAROM en WAARTOE. Vervolgens werden de leerlingen meegenomen in de afmetingen van de kosmos en materie: oneindig groot en oneindig klein, en de vragen waar de wetenschap ook (nog) geen antwoord op heeft. Om na een korte pauze weer terug te keren naar het midden van deze oneindige grootte en kleinte: het leven hier op aarde en het ontstaan ervan. De evolutietheorie, het creationisme en Intelligent Design. De lezing werd afgesloten met de harmonie die er tussen geloof en wetenschap kan zijn, wanneer je als gelovige het werk van de Schepper mag onderzoeken. Na afloop bleven een aantal leerlingen hangen om Chris de hand te schudden en te bedanken voor de lezing en om aanvullende vragen te stellen. Chris kwam daarna meteen naar ons toe: “Wat hebben jullie enorm fijne en prettige leerlingen.” Dat konden wij uiteraard alleen maar beamen!

Sylvia, Betty en Karen (docenten wetenschapsoriëntatie)