Home > Wiki > Aandacht voor de taal en cultuur van Grieken en Romeinen

Aandacht voor de taal en cultuur van Grieken en Romeinen

De Grieken stonden aan het beginpunt van wat wij wetenschap noemen. Zij plaatsten vraagtekens bij zaken die tevoren als vanzelfsprekend waren beschouwd en trachtten eigen en andermans denkbeelden te toetsen aan objectieve normen en maatstaven. De Romeinen hebben die aanpak verder ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Veel van de vragen die zij stelden, zijn nog steeds actueel. Hun teksten en andere culturele uitingen vormen een bron die onuitputtelijk en vaak verrassend actueel is. In allerlei facetten van het leven zullen leerlingen de gedachten en keuzes van Grieken en Romeinen tegenkomen en herkennen. Niet alleen in de wetenschap en wijsbegeerte, ook in de beeldende kunst en literatuur, in wetgeving en politiek, in communicatie en psychologie etc. speelt de erfenis van Grieken en Romeinen een niet weg te denken rol.

De vormende waarde van Grieks en Latijn is niet alleen van belang voor leerlingen die van nature belangstelling hebben voor taal en cultuur. Vrijwel alle vakken hebben in mindere of meerdere mate raakvlakken met de klassieke cultuur en vinden daar belangrijke wortels. Van die bredere visie op een vak hebben leerlingen veel plezier, ook bij de specialistische kennis die in onze moderne tijd veel vakken kenmerkt.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school