Home > Wiki > Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. Een wijd verbreid misverstand is echter dat de school aansprakelijk is voor (letsel)schade enkel en alleen vanwege het feit dat het incident gebeurt tijdens schooltijd of tijdens door de school georganiseerde activiteiten. De school is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig handelen van leerlingen. Leerlingen dan wel hun ouder(s)/verzorger(s) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Eventuele schade kan dan verhaald worden bij deze leerling dan wel ouder(s)/ verzorger(s). Als een leerling schade toebrengt in of aan het schoolgebouw dan zullen zijn of haar ouders/verzorgers, dan wel de leerling zelf, aangesproken worden voor de kosten van de schade.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school