Home > Wiki > Begaafdheidsverschillen

Begaafdheidsverschillen

Het Gymnasium wil graag voor elke leerling begeleiding ‘op maat’ verzorgen. Daarom proberen we op school ook aandacht te besteden aan die leerlingen die op een speciaal terrein of over de gehele breedte van het lesprogramma meerbegaafd zijn. We hebben er voor gekozen om leerlingen die dat kunnen en willen zowel binnen als buiten de les verrijking aan te bieden. Vrijwel alle vakken hebben een extra aanbod (excursie, deelname aan wedstrijden, mogelijkheid tot het halen van een speciaal certificaat). Daarnaast bieden we ook Capita Selecta aan: een aantal korte cursussen over uiteenlopende onderwerpen. De Capita worden in de leerjaren 1,2,4, 5 en 6 aangeboden. We onderhouden contacten met basisscholen, andere gymnasia en scholengemeenschappen, het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (C.B.O.) in Nijmegen, verenigingen zoals ‘Pharos’ en universiteiten om ervaringen en materiaal uit te wisselen.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school