Home > Wiki > Rapportage

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment te zien in het webportaal. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit.
Eindrapport: 5 juli 2017

  • Voor het bepalen van de rapportcijfers hanteren de secties richtlijnen. Deze worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen meegedeeld en staan vermeld in het Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
  • Het eindrapportcijfer wordt afgerond op gehelen.
  • Voor de leerjaren 1 t/m 5 geldt dat een leerling geen twee aaneengesloten leerjaren mag doubleren.
  • Leerlingen mogen niet twee keer dezelfde jaarlaag doubleren.
  • Bijzondere omstandigheden of andere overwegingen kunnen aanleiding zijn om het rapportcijfer op een andere manier samen te stellen dan het PTO/PTA aan geeft.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school