Home > Wiki > Dyslexiebeleid

Dyslexiebeleid

Gedurende lange tijd is het op onze school gewoonte leerlingen met leesproblemen extra faciliteiten te geven. Wij hebben op school een dyslexieprotocol. Het dyslexieprotocol geeft informatie over dyslexie en beschrijft hoe de docenten rekening houden met dyslectische leerlingen. Wanneer een leerling beschikt over een dyslexieverklaring (afgegeven door een daartoe bevoegde orthopedagoog) wordt samen met de ouders afgesproken welke faciliteiten de leerling krijgt. Deze staan vermeld op de dyslexiepas. Elk jaar vindt er een evaluatie plaats en kunnen de faciliteiten aangepast worden.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school