Home > Wiki > Externe begeleiding

Externe begeleiding

Op het Gymnasium Apeldoorn werken we met een ZAT (Zorg Advies Team). We kennen een intern ZAT en een extern ZAT. Het intern ZAT bespreekt leerlingen die zijn ingebracht vanwege problemen, die mogelijk voor docenten te complex zijn om op te lossen. In het intern ZAT zijn de 3 afdelingsleiders, een orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, een lid van de vertrouwensgroep en de ondersteuningscoördinator vertegenwoordigd.

In het extern ZAT zijn de 3 afdelingsleiders, een orthopedagoog, een jeugdarts, een leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg, de schoolmaatschappelijkwerker en de ondersteuningscoördinator vertegenwoordigd. In dit team wordt over bijzondere probleemsituaties van leerlingen overleg gevoerd. De verschillende disciplines adviseren op welke wijze de leerling het beste ondersteund kan worden om zo goed mogelijk het onderwijs te kunnen blijven volgen. Indien een leerling besproken wordt in het ZAT wordt deze leerling geregistreerd in de landelijke verwijsindex.

Ook de GGD heeft nauwe contacten met de school. Alle leerlingen uit klas 1 hebben in de loop van het schooljaar een gesprekje met de GGD verpleegkundige. Informatie over de werkzaamheden van de GGD vinden ouders van onze leerlingen op het webportaal.

Tevens kan de school in overleg met de ouders een bureau voor studieadviezen inschakelen. Door subsidie kunnen de kosten voor een onderzoek laag blijven.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school