Home > Wiki > Gedragslijn t.a.v. drugsgebruik en -handel

Gedragslijn t.a.v. drugsgebruik en -handel

Vooraf: het moge duidelijk zijn dat de invloeden van onze maatschappij ook binnen het Gymnasium merkbaar zijn. Wie bij het formuleren van een drugsgedragslijn van deze stelregel uitgaat, kan het probleem reëel benaderen. In de onderbouw wordt tijdens de lessen biologie aandacht besteed aan de gevaren van het gebruik van genotsmiddelen. Ook de negatieve effecten van roken en gokverslaving komen aan de orde.
Op school hanteren we de onderstaande gedragslijn.
Bij deze gedragslijn wordt onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikers’ en ‘dealers’.

Gebruikers
Nadat een leerling in of bij de school is betrapt op drugsgebruik, volgt er z.s.m. een corrigerend gesprek, waarin nadrukkelijk naar voren komt dat het gebruik van drugs op school niet is toegestaan. Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn: desbetreffende leerling, de mentor en de afdelingsleider van de leerling.

 1. Er zal een passende sanctie opgelegd worden;
 2. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding;
 3. Bij herhaling volgt een schorsing of verwijdering van school.

Dealers

 1. Als er sprake is van een ernstige verdenking van dealen in of bij de school, volgt onmiddellijk een gesprek met de rector en afdelingsleider;
 2. Dealers die aan leerlingen binnen of buiten de school verstrekt hebben, krijgen een passende sanctie opgelegd. Deze sanctie betreft minimaal een schorsing van school. Ouders/verzorgers en inspecteur worden van deze sanctie op de hoogte gesteld;
 3. In geval van ‘dealen’ wordt altijd contact opgenomen met de politie.
 4. Bovenstaande gedragslijn volgt de gedragslijn uit het Convenant Veilige School.
 • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
 • reanimatie
 • cambridge-english-logo
 • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
 • Gezonde school