Home > Wiki > Gratis schoolboeken zonder borg

Gratis schoolboeken zonder borg

De stichting AVOO, waaronder het Gymnasium valt, heeft in 2010 besloten de levering van leermiddelen aan scholieren niet meer uit te besteden maar in eigen beheer te nemen. Hiervoor is een eigen LeerMiddelenFonds (LMF) gestart.
Dit houdt in dat u als ouders/verzorgers geen leermiddelen meer hoeft te bestellen. Het LMF zorgt ervoor dat aan het begin van het nieuwe schooljaar het leermiddelenpakket voor uw kind klaar ligt. De boeken en leermiddelen, die aan het eind van het schooljaar ingeleverd moeten worden bij het leermiddelenfonds, dienen uiteraard onbeschadigd ingeleverd te worden.
De stichting AVOO heeft besloten geen borg te vragen voor het ter beschikking stellen van het leermiddelenpakket. Materiaal dat niet onder de gratis leermiddelen valt, dient wel door u zelf te worden aangeschaft. Informatie hierover ontvangt uw kind bij het laatste rapport.

Meer informatie
Mochten er nog vragen zijn, het LMF is te bereiken op donderdag van 9.00-14.00 uur op de KSG, telefoon 055 – 526 03 83 en op maandag van 9.00 – 14.00 uur op het Edison College, telefoon 055 – 539 38 63, of via e-mailadres lmf@avoo.nl.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school