Home > Wiki > Het First Certificate in English (FCE)

Het First Certificate in English (FCE)

Dit is het Cambridge-examen dat over de gehele wereld verreweg het meest wordt afgenomen. Dit examen biedt een diploma op bovengemiddeld niveau voor diegenen die het Engels veelvuldig nodig hebben voor hun werk of in het dagelijks leven. Het FCE wordt erkend in handel, industrie en door beroepsopleidingen over de hele wereld en heeft het B2 vantageniveau, zoals vastgesteld door het Europees Platform. Onze Cambridge-leerlingen volgen een speciaal lesprogramma Engels zodat zij aan het eind van klas 3 dit examen kunnen doen. Voor eersteklassers die in schooljaar 2016-2017 starten, geldt dat dit examen diagnostisch afgenomen wordt.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school