Home > Wiki > Hulp bij Loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB)

Hulp bij Loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB)

Naast de oriëntatie op vervolgopleidingen is er ook steun van de school. Dit kan zijn middels oriëntatielessen door de decaan, vakdocenten, mentoren of externe deskundigen. Daarnaast spelen uiteraard ook vele anderen een rol bij de oriëntatie, zoals vrienden en familie.
Een belangrijk naslagwerk is de Keuzegids Hoger onderwijs. Dit is een soort consumentengids. Opleidingen worden hierin vergeleken. In de gids geven studenten en deskundigen hun mening over de kwaliteit van de opleiding. Dit voor zowel HBO- als WO-opleidingen. Dit boek is aanwezig in de mediatheek van de school en bij de decaan.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school