Home > Wiki > Informatieavonden

Informatieavonden

Voor ouders van leerlingen in de diverse klassen zijn er informatieavonden.
Zo is er voor de ouders van leerlingen in klas 3 een informatieavond over de voorbereiding op de Tweede Fase en de keuzebegeleiding. Voor de ouders van leerlingen in klas 4 is er een informatieavond over allerlei aspecten van de Tweede Fase. Voor ouders van leerlingen in klas 5 is er in de start van het jaar een informatieavond waarop extra toelichting gegeven wordt op de inhoud van en de werkwijze binnen het mentoraat bovenbouw.
Voor de ouders van leerlingen in klas 6 is er een informatieavond over zaken die met name het eindexamenjaar betreffen en waar ook uitgebreid stil wordt gestaan bij studiekeuze, aanmelding bij het vervolgonderwijs en relevante zaken. Bij de bijeenkomsten voor klas 5 en 6 wordt verwacht dat zowel de ouders als de leerlingen aanwezig zijn zodat de informatie gedeeld kan worden.
Naast deze contacten tussen school en ouders over met name het eigen kind, stelt de school ook betrokkenheid van de ouders bij de school in bredere zin zeer op prijs.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school