Home > Wiki > Inhalen van toetsen

Inhalen van toetsen

Elke dag dat een leerling ziek of om andere redenen absent is en daardoor een toets uit het toetsrooster, een vaardighedentoets of een praktische opdracht mist, dient dit voor aanvang van de toets telefonisch gemeld te worden op school en voor 12.00 uur per e-mail naar toetsabsent@gymnasium-apeldoorn.nl. In deze mail moet vermeld worden voor welk vak, met de bijbehorende docent, de leerling de toets mist, zodat de docent ingelicht kan worden. Via de schoolmail ontvangt de leerling de betreffende inhaaldatum en het tijdstip. Onder een “toets” verstaan we alle werken die beoordeeld worden met een cijfer, dus ook een tevoren opgegeven schriftelijke overhoring of een praktische opdracht.

Indien er recht op inhalen is gebeurt dit inhalen in principe op een vrijdagmiddag om 14.50 uur. Indien volgens een leerling een cijfer niet correct ingevoerd is in SOM, bespreekt de leerling dit met de docent. Indien leerling en docent er samen niet uitkomen kan de leerling dit binnen tien werkdagen na publicatie van het cijfer, schriftelijk aankaarten bij de afdelingsleider.

Voor klas 4, 5 en 6 geldt in verband met de Tweede Fase een aparte regeling voor toetsen, herkansen, overgaan, rapportage etc. die vanaf de start van het schooljaar via het webportaal te vinden is in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

De lessentabel voor klas 4, 5 en 6 vinden ouders en leerlingen ook op het webportaal.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school