Home > Wiki > Leerjaar 3 en de Tweede fase

Leerjaar 3 en de Tweede fase

In leerjaar 3 bereidt de leerling zich voor op zijn profielkeuze. In het kader daarvan wordt er een aantal ondersteunende activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, zoals een speciale profielkeuzemiddag met informatie over nieuwe vakken en de tweede fase, decaanlessen en (groeps)gesprekken met de decaan om de definitieve keus vast te stellen. Voor ouders zijn er informatieavonden. De lesmethode Keuzeweb van DeDecaan.net draagt ertoe bij dat leerlingen op basis van hun zelfbeeld met betrekking tot vaardigheden, interesses en ook capaciteiten tot een juiste profielkeuze kunnen komen. Daarnaast biedt de methode inzicht in de te kiezen profielen en geeft een schat aan actuele informatie over de daaruit voortvloeiende vervolgopleidingen en beroepen. Aan het programma kan ook thuis en samen met ouders gewerkt worden. Vooral in klas 3 en 4 werkt de decaan nauw samen met de mentoren.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school