Home > Wiki > Leerjaar 4 en de Tweede fase

Leerjaar 4 en de Tweede fase

In leerjaar 4 zitten de leerlingen voor het eerst in een van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek.

In dit leerjaar bezoeken de leerlingen o.a. de zogenaamde NXTLVL-avond, een gelegenheid voor leerlingen om kennis te maken met allerlei studies van instellingen voor Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs middels korte presentaties en een infomarkt. De leerlingen gaan in het voorjaar naar een 4VWO-dag van de Radboud Universiteit in Nijmegen om een beeld te krijgen van wat studeren aan een universiteit inhoudt. Van alle activiteiten worden verslagen gemaakt voor het Toekomstdossier.
Voor de ouders en leerlingen is er een voorlichtingsavond.

Vanzelfsprekend is de decaan er ook voor hen die vakken willen wijzigen, alsnog willen opnemen of laten vallen en voor hen die van profiel willen veranderen. Dergelijke zaken moeten zelfs altijd via de decaan.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school