Home > Wiki > Leerlingbegeleiding in de onderbouw

Leerlingbegeleiding in de onderbouw

Leerlingbegeleiding in de onderbouw
Het eerste schooljaar legt de basis voor de volgende jaren op het gymnasium. We investeren als school dan ook veel in de begeleiding van leerlingen. Als er bij de docenten veel twijfel is over de vraag of een leerling het gymnasium succesvol zou kunnen doorlopen, dan kan de school overgaan tot het uitbrengen van een Voorlopig School Advies. Dit advies geeft gemotiveerd aan welk type opleiding wij als school beter geschikt achten voor een leerling.

Klas 2
De begeleiding in klas 2 is in hoofdlijnen een voortzetting van klas 1. Alle leerlingen blijven aandacht krijgen. Het verschil met het vorige schooljaar is dat het accent verschuift van geleid naar begeleid. In het wekelijks ingeroosterde begeleidingsuur heeft de mentor contact met zijn leerlingen, waarbij de gesprekken individueel of groepsgewijs plaats kunnen vinden. Na de leerlingbesprekingen, en indien nodig vaker, brengt de mentor verslag uit aan de ouders; dit doet hij telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Klas 3
In klas 3 krijgt de leerling een nieuwe mentor. Deze mentor heeft ervaring in het begeleiden van de profielkeuze van de leerlingen. Het accent in de studiebegeleiding verschuift wel enigszins: van begeleid gaat het naar meer zelfstandig. In de derde klas is het belangrijk om een goede keuze te maken voor het vervolg van de schoolloopbaan. De mentor heeft een sleutelrol in de begeleiding van de leerlingen in het keuzeproces. De decaan helpt de mentoren en de leerlingen bij de profielkeuze. De mentor heeft iedere week contact met zijn leerlingen. In het rooster zijn de begeleidingsuren opgenomen. Uiteraard is de mentor vakdocent van zijn mentorklas en geeft hij les aan zijn mentorleerlingen.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school