Home > Wiki > Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van alle leerlingen op school. Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke klas een afgevaardigde gekozen. De voorzitter wordt uit de afgevaardigden gekozen. Deze benoemt de secretaris. De leerlingenraad benoemt elke twee jaar twee vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad.

Er wordt regelmatig vergaderd over zaken die zich op school afspelen, en waar de leerlingen mee te maken hebben. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die bij de school betrokken is. Over belangrijke zaken raadplegen de vertegenwoordigers hun klassen, zodat raadsbesluiten een zo duidelijk mogelijk beeld geven van de meningen van de leerlingen. Raadsbesluiten kunnen dienen als advies aan de schoolleiding.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school