Home > Wiki > Mentoren en begeleidingsuren

Mentoren en begeleidingsuren

De sociale en didactische begeleiding tijdens het eerste schooljaar wordt uitgevoerd door een mentor per klas.
De mentor geeft zelf les aan zijn klas en heeft daarnaast in ieder geval wekelijks contact met de leerlingen tijdens een ingeroosterde begeleidingsles.

In de eerste periode van het schooljaar krijgen de eerste klassen een extra uur begeleidingsles, waarin veel aandacht besteed wordt aan kennismaking met de gang van zaken op school: agenda, schoolregels, toetsreglement, enz. en aan het functioneren op school en in de klas: aanpassing aan al het nieuwe, omgang met elkaar, het opstellen van een omgangscontract, enz. In de volgende periodes zal er meer aandacht zijn voor gesprekken, individueel, in groepjes of met de hele klas en zal er veel aandacht zijn voor de studievaardigheden.

Vanzelfsprekend zullen mentor en leerling, indien nodig, elkaar ook op andere tijdstippen spreken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school