Home > Wiki > Minerva-programma

Minerva-programma

In de klassieke oudheid was Minerva, ook wel gesymboliseerd door een uil, de godin van de wijsheid. Onder de vleugels van deze naam vallen alle activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn die een extra ondersteuning zijn voor de leerlingen, of extra uitdaging en verrijking. Met dit programma willen we als school nog meer tegemoet komen aan de wensen en interesses van de individuele leerling.

In klas 1 wordt intensief gestart met het Minervaprogramma: leerlingen die dat nodig hebben worden in kleine groepjes meteen bijgespijkerd op het gebied van taal, begrijpend lezen of rekenen.

Voor leerlingen die dit niet nodig hebben is er de mogelijkheid om te kiezen uit een breed aanbod van Capita Selecta; speciale keuzeonderwerpen als debatteren. Ook die groepen bestaan uit maximaal 15 tot 20 leerlingen. Het aanbod van Capita Selecta loopt als een rode draad door het curriculum tot aan klas 6.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school