Home > Wiki > Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwalitei§t realiseert. De inspectie houdt niet alleen toezicht op de onderwijskwaliteit, maar ook op de naleving van de wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de financiële positie van scholen.

Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school