Home > Wiki > Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Het Gymnasium Apeldoorn wil zich verantwoorden over de onderwijskwaliteit.
Via onderstaande link is onder andere informatie te vinden over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De informatie van het Gymnasium wordt soms ook vergeleken met andere middelbare scholen. Klik om het schoolvenster te bekijken.

Hoe goed zijn onze examenkandidaten?
Verreweg de meeste leerlingen van onze school halen de eindstreep. Maar hoe doen ze het dan op het eindexamen? Gemiddeld over alle vakken haalden de examenkandidaten op het Gymnasium Apeldoorn vorig jaar een 6,8 op het centraal eindexamen. Het landelijk gemiddelde voor VWO was toen een 6,6.

In de grafiek staat per vak welke cijfers onze leerlingen vorig jaar gemiddeld voor hun examen hebben gehaald (blauwe balken). In dezelfde grafiek staat wat het gemiddelde is van alle VWO’ers van het land (grijze balken).

examenresultaten

 

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school