Home > Wiki > Open dagen / meeloopdagen voor de bovenbouw

Open dagen / meeloopdagen voor de bovenbouw

Leerlingen vanaf leerjaar 4 worden tijdens het schooljaar ruimhartig in staat gesteld open dagen van opleidingen te bezoeken. Hiervoor hanteren wij echter een procedure:
Een leerling die een open dag of bijvoorbeeld een meeloopdag wil bezoeken dient tijdig (minimaal drie werkdagen tevoren) via de mail contact op te nemen met de decaan (met een cc. naar de mentor en een ouder) over datum, plaats en doel (korte motivatie bij de verlofaanvraag), samen met een bevestiging van inschrijving van de onderwijsinstelling van voorgenomen bezoek. De decaan geeft vervolgens verlof tot deelname. Uitgangspunt hierbij is o.a. dat de leerling op die dag geen toetsen heeft of andere belangrijke schoolopdrachten en dat het bezoek past binnen het gekozen profiel. Zo nodig wordt er overlegd met de afdelingsleider. Van de leerling wordt gevraagd een kort verslag te maken voor het Toekomstdossier.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school