Home > Wiki > Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het Gymnasium Apeldoorn ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte en een variabel, onderwijsgerelateerd gedeelte. Deze bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs en waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Door de inkomsten uit de ouderbijdrage zijn we in staat extra activiteiten voor alle leerlingen te organiseren, bijvoorbeeld sportdagen, gebruik van kluisjes, ouderavonden, inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad.

De hoogte van het vaste gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op klas 1 en klas 2 : € 76,00, klas 3: € 70,- en klas 4, 5 en 6: € 67,-. Dit is inclusief een bijdrage van € 20,- voor de ouderraad.
De kosten van de excursies (het variabele, onderwijsgerelateerde gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage) zijn voor ouders van leerlingen te vinden op het webportaal.
Aan het begin van het schooljaar vinden de kennismakingsdagen voor de eerste klas plaats (kosten ± Euro 80,-). In de vijfde klas gaat elke leerling naar Rome (kosten ± Euro 650,-). In klas 6 is er een reis naar Berlijn voor leerlingen met Duits in hun pakket (kosten ± Euro 300,-) en een reis naar Parijs voor de leerlingen met Frans in hun pakket (kosten ± Euro 425,-).

Voor de werkzaamheden van de Apeldoornse Gymnasiastenbond (AGB) ontvangt u rechtstreeks een factuur van hen. Die factuur heeft betrekking op activiteiten die de AGB voor de school organiseert.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school