Home > Wiki > Periodisering

Periodisering

Het schooljaar is voor alle jaarlagen ingedeeld in vijf periodes. Voor het begin van elke periode ontvangen de leerlingen een nieuw lesrooster. Een deel van de leervakken wordt geconcentreerd aangeboden. Dat betekent in de praktijk dat een vak in een bepaalde periode relatief veel contacturen heeft en in een andere periode niet op het rooster staat. Dit maakt in de lesperiode een intensief contact tussen docent en leerlingen mogelijk. Er kan zodoende veel aandacht besteed worden aan het leerproces zelf.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school