Home > Wiki > Profieladviescommissie

Profieladviescommissie

De profieladviescommissie heeft per klas een wisselende samenstelling: de afdelingsleider(s), de decaan, de mentor, een alfa-, bèta, gammadocent.
In februari komt de PAC bijeen om te vergaderen over de profielkeuze van de derde klassen. Er worden adviezen gegeven: een positief advies is impliciet; een negatief advies wordt schriftelijk bevestigd aan de ouders door de decaan en de afdelingsleider. De mentor is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de adviezen aan de leerlingen en de ouders van de leerlingen.

De leden van de PAC komen in juli voor de tweede keer bijeen. Adviezen uit de PAC nemen de mentor en afdelingsleider mee in de voorvergaderingen van de overgangsvergaderingen. Tijdens de voorvergaderingen worden alle leerlingen die bespreekgeval zijn, de leerlingen die doubleren en de leerlingen die overstappen besproken. Het advies van de PAC is een voorstel aan de docentenvergadering die uiteindelijk beslist over overgang en profielkeuze.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school