Home > Wiki > Recht op maatwerk

Recht op maatwerk

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op maatwerk. We zijn niet voor niets aspirant-lid BegaafdheidsProfielSchool (BPS). Leerlingen met (hoog)begaafdheid willen meer uitdagen en meer kansen bieden. Maar misschien heb je wel een speciaal sporttalent of ben je heel muzikaal. Dat doe je dan naast je school. Samen met jou en je ouders bekijken we waar je interesses en talenten liggen zodat we het onderwijs uitdagend kunnen maken. Naast de ‘gewone’ lessen is er bijvoorbeeld ruimte om te variëren in tempo en werkvorm.

Je kunt bijvoorbeeld versnellen, verbreden of verdiepen. Denk ook eraan om in een extra vak al eerder examen te doen. Dat mag volgens de wet al vanaf klas 4. Maar je kunt ook meer doen. Bij voorbeeld pre-university modules. Of je doet in meer vakken examen. Je kunt dan aanspraak maken op maatwerk. Wij kijken wel goed of dat ook het beste voor je is. Dus is er ook overleg met je ouders. En we kijken ook of we je goed kunnen begeleiden. Want we hebben ook onze beperkingen.

Wij leggen niet van te voren vast hoe maatwerk eruit ziet. Jij kunt het zelf aangeven. Vraaggestuurd dus. Wij vinden dat jij eigenaar bent van je eigen leerproces. Toch blijft de eindbeslissing bij je afdelingsleider.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school