Home > Wiki > Spreekuurmiddag/avonden

Spreekuurmiddag/avonden

Vaak zullen ouders en mentoren of vakdocenten via de telefoon, e-mail, schriftelijk of via een gesprek op school contact hebben als problemen, resultaten, etc. daar aanleiding toe geven. Standaard neemt de mentor contact met de ouders op na de leerlingbesprekingen.

Los van deze individuele contacten tussen mentor/vakdocent en ouders, zijn er twee momenten in het jaar om met de mentor of vakdocent op school te overleggen tijdens de zogenaamde spreekuurmiddag/avonden in de week van 12 januari 2016 en in de week van 22 maart 2016. Ouders kunnen dan zelf afspraken maken met vakdocenten maar kunnen ook uitgenodigd worden door de mentor.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school