Home > Wiki > Vertrouwensgroep

Vertrouwensgroep

Jongeren kunnen met vragen of problemen zitten of ervaringen hebben waarmee ze geen raad weten. Soms is het voor hen moeilijk daar met ouders of vrienden over te praten. Leerlingen kunnen ook het gevoel hebben onheus behandeld of geïntimideerd te worden. Dit kan gebeuren tussen leerlingen onderling of tussen leerling en docent. Ook docenten en ouders kunnen het gevoel hebben geïntimideerd te worden. Om hierover te kunnen praten heeft het Gymnasium Apeldoorn een vertrouwensgroep opgericht. Bij een van de leden kan een leerling, ouder of personeelslid zijn/haar hart luchten tijdens strikt vertrouwelijke gesprekken, zonder bang te hoeven zijn dat het probleem niet serieus genomen wordt.
Ook leerlingen met privéproblemen kunnen bij deze vertrouwensgroep terecht. Indien wenselijk zal samen gezocht worden naar mogelijke oplossingen van het probleem. Zonodig kunnen contacten gelegd worden met hulpverlenende instanties. De leden van de vertrouwensgroep werken volgens een reglement dat ter inzage ligt op school. De vertrouwensgroep bestaat uit de volgende leden:

Mw. T. Uil
E-mail: t.uil@gymnasium-apeldoorn.nl

Dhr. B. ter Horst
E-mail: b.terhorst@gymnasium-apeldoorn.nl

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school