Home > Wiki > begeleiding bovenbouw

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding in hun jaarlagen. Zij geven leiding aan de mentoren en coachen de vakdocenten. De afdelingsleider bewaakt de samenhang binnen de begeleidingsterreinen: de studiebegeleiding, de studievoortgangbegeleiding, de keuzebegeleiding en de sociaal-emotionele… Lees verder

Begeleiding in de bovenbouw

In klas 4 maakt de leerling een nieuwe start in de Tweede fase. Iedere leerling heeft een profiel gekozen en alle leerlingen krijgen les in clustergroepen: dit zijn klassen in steeds wisselende samenstellingen. Om de overgang van onderbouw naar bovenbouw… Lees verder

Het gymnasium per klas

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun… Lees verder

Hulp bij Loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB)

Naast de oriëntatie op vervolgopleidingen is er ook steun van de school. Dit kan zijn middels oriëntatielessen door de decaan, vakdocenten, mentoren of externe deskundigen. Daarnaast spelen uiteraard ook vele anderen een rol bij de oriëntatie, zoals vrienden en familie…. Lees verder

Leerjaar 4 en de Tweede fase

In leerjaar 4 zitten de leerlingen voor het eerst in een van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. In dit leerjaar bezoeken de leerlingen o.a. de zogenaamde NXTLVL-avond, een gelegenheid voor… Lees verder

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding in de Tweede fase

Het doel van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is: leerlingen bewust te maken van hun relatie tot en aanleg voor de diverse beroepen en vakken en de betekenis daarvan voor hun latere keuzes. De school hanteert een methode die vier verschillende… Lees verder

Open dagen / meeloopdagen voor de bovenbouw

Leerlingen vanaf leerjaar 4 worden tijdens het schooljaar ruimhartig in staat gesteld open dagen van opleidingen te bezoeken. Hiervoor hanteren wij echter een procedure: Een leerling die een open dag of bijvoorbeeld een meeloopdag wil bezoeken dient tijdig (minimaal drie… Lees verder

Studie- en beroepskeuze in leerjaar 5 en 6

Beide leerjaren staan helemaal in het teken van de naderende studie- en beroepskeuze. Er wordt veel waarde gehecht aan het bezoeken van Open Dagen en meeloop/ proefstudeerdagen en in het algemeen aan een brede oriëntatie op studie en beroep. In… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school