Home > Wiki > begeleiding onderbouw

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding in hun jaarlagen. Zij geven leiding aan de mentoren en coachen de vakdocenten. De afdelingsleider bewaakt de samenhang binnen de begeleidingsterreinen: de studiebegeleiding, de studievoortgangbegeleiding, de keuzebegeleiding en de sociaal-emotionele… Lees verder

Het gymnasium per klas

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun… Lees verder

Leerjaar 3 en de Tweede fase

In leerjaar 3 bereidt de leerling zich voor op zijn profielkeuze. In het kader daarvan wordt er een aantal ondersteunende activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, zoals een speciale profielkeuzemiddag met informatie over nieuwe vakken en de tweede fase, decaanlessen en… Lees verder

Leerlingbegeleiders

Elke eerste klas heeft twee ‘leerlingbegeleiders’: leerlingen uit de vijfde klas die van begin af aan (informatieochtend voor klas nul en de kennismakingsdagen in september) betrokken zijn bij het wel en wee van de kinderen uit ‘hun’ klas. Zij helpen de nieuwe leerlingen… Lees verder

Leerlingbegeleiding in de onderbouw

Leerlingbegeleiding in de onderbouw Het eerste schooljaar legt de basis voor de volgende jaren op het gymnasium. We investeren als school dan ook veel in de begeleiding van leerlingen. Als er bij de docenten veel twijfel is over de vraag… Lees verder

Mentoren en begeleidingsuren

De sociale en didactische begeleiding tijdens het eerste schooljaar wordt uitgevoerd door een mentor per klas. De mentor geeft zelf les aan zijn klas en heeft daarnaast in ieder geval wekelijks contact met de leerlingen tijdens een ingeroosterde begeleidingsles. In… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school