Home > Wiki > gymnasiumopleiding

Activiteiten en reizen

Op het Gymnasium bestaat een goede culturele traditie. We wijzen leerlingen regelmatig op voorstellingen in de Apeldoornse schouwburg Orpheus. Ook is een gezamenlijk bezoek mogelijk. Verder vormt filmbezoek een deel van de jaarlijkse activiteiten. Soms halen we voorstellingen in school…. Lees verder

Contact tussen ouders en school

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders, maar ook van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders…. Lees verder

Contactavonden

Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede klas zijn er contactavonden. Op deze avonden willen we de contacten tussen de ouders en school en tussen ouders onderling verstevigen…. Lees verder

Het gymnasium per klas

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun… Lees verder

Informatieavonden

Voor ouders van leerlingen in de diverse klassen zijn er informatieavonden. Zo is er voor de ouders van leerlingen in klas 3 een informatieavond over de voorbereiding op de Tweede Fase en de keuzebegeleiding. Voor de ouders van leerlingen in… Lees verder

Medezeggenschapsraad

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de medezeggenschapsraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal… Lees verder

Ouderraad

De Ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de… Lees verder

Spreekuurmiddag/avonden

Vaak zullen ouders en mentoren of vakdocenten via de telefoon, e-mail, schriftelijk of via een gesprek op school contact hebben als problemen, resultaten, etc. daar aanleiding toe geven. Standaard neemt de mentor contact met de ouders op na de leerlingbesprekingen…. Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school