Home > Wiki > klassieke talen

Aandacht voor de taal en cultuur van Grieken en Romeinen

De Grieken stonden aan het beginpunt van wat wij wetenschap noemen. Zij plaatsten vraagtekens bij zaken die tevoren als vanzelfsprekend waren beschouwd en trachtten eigen en andermans denkbeelden te toetsen aan objectieve normen en maatstaven. De Romeinen hebben die aanpak… Lees verder

Aandacht voor taal en cultuur

We willen een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van onze leerlingen in cognitief, emotioneel en sociaal opzicht. Cultuur is daarbij een verbindend en verrijkend element. Veel vakken nemen geen genoegen met de vereiste basiskennis maar nemen leerlingen mee en… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school