Home > Wiki > leerjaar 1

Activiteiten en reizen

Op het Gymnasium bestaat een goede culturele traditie. We wijzen leerlingen regelmatig op voorstellingen in de Apeldoornse schouwburg Orpheus. Ook is een gezamenlijk bezoek mogelijk. Verder vormt filmbezoek een deel van de jaarlijkse activiteiten. Soms halen we voorstellingen in school…. Lees verder

Cambridge English

Sinds het schooljaar 2005 – 2006 biedt het Gymnasium Apeldoorn de leerlingen de mogelijkheid om een zogenaamd Cambridge Certificate te halen. Cambridge English is de algemene benaming voor onderwijs in de Engelse taal dat leerlingen voorbereidt op door de Universiteit… Lees verder

Het First Certificate in English (FCE)

Dit is het Cambridge-examen dat over de gehele wereld verreweg het meest wordt afgenomen. Dit examen biedt een diploma op bovengemiddeld niveau voor diegenen die het Engels veelvuldig nodig hebben voor hun werk of in het dagelijks leven. Het FCE… Lees verder

Het gymnasium per klas

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun… Lees verder

Leerlingbegeleiders

Elke eerste klas heeft twee ‘leerlingbegeleiders’: leerlingen uit de vijfde klas die van begin af aan (informatieochtend voor klas nul en de kennismakingsdagen in september) betrokken zijn bij het wel en wee van de kinderen uit ‘hun’ klas. Zij helpen de nieuwe leerlingen… Lees verder

Leerlingbegeleiding in de onderbouw

Leerlingbegeleiding in de onderbouw Het eerste schooljaar legt de basis voor de volgende jaren op het gymnasium. We investeren als school dan ook veel in de begeleiding van leerlingen. Als er bij de docenten veel twijfel is over de vraag… Lees verder

Mentoren en begeleidingsuren

De sociale en didactische begeleiding tijdens het eerste schooljaar wordt uitgevoerd door een mentor per klas. De mentor geeft zelf les aan zijn klas en heeft daarnaast in ieder geval wekelijks contact met de leerlingen tijdens een ingeroosterde begeleidingsles. In… Lees verder

Minerva-programma

In de klassieke oudheid was Minerva, ook wel gesymboliseerd door een uil, de godin van de wijsheid. Onder de vleugels van deze naam vallen alle activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn die een extra ondersteuning zijn voor de leerlingen, of extra… Lees verder

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment te zien in het webportaal. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit. Eindrapport: 5 juli 2017 Voor het bepalen van de rapportcijfers… Lees verder

Recht op maatwerk

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op maatwerk. We zijn niet voor niets aspirant-lid BegaafdheidsProfielSchool (BPS). Leerlingen met (hoog)begaafdheid willen meer uitdagen en meer kansen bieden. Maar misschien heb je wel een speciaal sporttalent of ben je heel muzikaal…. Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school