Home > Wiki > leerjaar 4

Activiteiten en reizen

Op het Gymnasium bestaat een goede culturele traditie. We wijzen leerlingen regelmatig op voorstellingen in de Apeldoornse schouwburg Orpheus. Ook is een gezamenlijk bezoek mogelijk. Verder vormt filmbezoek een deel van de jaarlijkse activiteiten. Soms halen we voorstellingen in school…. Lees verder

Begeleiding in de bovenbouw

In klas 4 maakt de leerling een nieuwe start in de Tweede fase. Iedere leerling heeft een profiel gekozen en alle leerlingen krijgen les in clustergroepen: dit zijn klassen in steeds wisselende samenstellingen. Om de overgang van onderbouw naar bovenbouw… Lees verder

Het gymnasium per klas

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volgen de leerlingen ook Grieks. Geleidelijk aan leren we leerlingen in klas 1 hun… Lees verder

Hulp bij Loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB)

Naast de oriëntatie op vervolgopleidingen is er ook steun van de school. Dit kan zijn middels oriëntatielessen door de decaan, vakdocenten, mentoren of externe deskundigen. Daarnaast spelen uiteraard ook vele anderen een rol bij de oriëntatie, zoals vrienden en familie…. Lees verder

Leerjaar 4 en de Tweede fase

In leerjaar 4 zitten de leerlingen voor het eerst in een van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. In dit leerjaar bezoeken de leerlingen o.a. de zogenaamde NXTLVL-avond, een gelegenheid voor… Lees verder

Open dagen / meeloopdagen voor de bovenbouw

Leerlingen vanaf leerjaar 4 worden tijdens het schooljaar ruimhartig in staat gesteld open dagen van opleidingen te bezoeken. Hiervoor hanteren wij echter een procedure: Een leerling die een open dag of bijvoorbeeld een meeloopdag wil bezoeken dient tijdig (minimaal drie… Lees verder

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment te zien in het webportaal. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit. Eindrapport: 5 juli 2017 Voor het bepalen van de rapportcijfers… Lees verder

Recht op maatwerk

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op maatwerk. We zijn niet voor niets aspirant-lid BegaafdheidsProfielSchool (BPS). Leerlingen met (hoog)begaafdheid willen meer uitdagen en meer kansen bieden. Maar misschien heb je wel een speciaal sporttalent of ben je heel muzikaal…. Lees verder

Toewerken naar het Certificate in Advanced English (CAE)

Na diagnostisch hun FCE (First Certificate in English) gemaakt te hebben kunnen leerlingen in klas 4 verder gaan voor het Cambridge Advanced English certificaat. Aan het eind van klas 5 wordt deze cursus afgesloten met het CAE-examen. Dit examen biedt… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school