Home > Wiki > ouderbetrokkenheid

Contact tussen ouders en school

Het Gymnasium streeft naar zo goed mogelijke contacten tussen ouders en school; van school naar de ouders, maar ook van ouders naar school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders…. Lees verder

Contactavonden

Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede klas zijn er contactavonden. Op deze avonden willen we de contacten tussen de ouders en school en tussen ouders onderling verstevigen…. Lees verder

Informatieavonden

Voor ouders van leerlingen in de diverse klassen zijn er informatieavonden. Zo is er voor de ouders van leerlingen in klas 3 een informatieavond over de voorbereiding op de Tweede Fase en de keuzebegeleiding. Voor de ouders van leerlingen in… Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Mediatheek

De mediatheek bevindt zich in het witte gebouw, ‘de suikerklont’. De mediatheek is dagelijks geopend van 9.00 – 15.30 uur, en wordt beheerd door de mediathecaris, Anne Korstanje. Zij wordt geholpen door een twintigtal vrijwilligers, enthousiaste ouders, die de leerling… Lees verder

Mediatheekpasje

Alle leerlingen hebben/krijgen de beschikking over een mediatheekpasje. Zonder dit pasje kan er geen gebruik gemaakt worden van de uitleenfaciliteiten. Het is van belang dat de leerlingen hun pasje alleen voor eigen gebruik aanwenden. Alles wat via hun pasje gescand… Lees verder

Spreekuurmiddag/avonden

Vaak zullen ouders en mentoren of vakdocenten via de telefoon, e-mail, schriftelijk of via een gesprek op school contact hebben als problemen, resultaten, etc. daar aanleiding toe geven. Standaard neemt de mentor contact met de ouders op na de leerlingbesprekingen…. Lees verder

Vrijwilliger worden?

De vrijwilligers vervullen een belangrijke functie in de mediatheek. Zij houden de uitleenadministratie bij, zorgen voor het boekenbestand en houden andere informatiebronnen bij. Verder bemannen zij de mediatheek op de dagen dat de mediathecaris niet aanwezig is. Zonder vrijwilligers kan… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school