Home > Wiki > schoolregels

Aansprakelijkheid

Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade… Lees verder

Afwezigheid wegens ziekte

Afwezigheid wegens ziekte moet tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch worden gemeld (055- 521 30 24). In dit gesprek wordt door ouders/verzorgers gemeld of de afwezigheid voor een of voor twee dagen geldt. Indien afwezigheid langer duurt dan doorgegeven dient… Lees verder

Beroep aantekenen

Zowel de leerlingen als hun ouders hebben de mogelijkheid tegen disciplinaire maatregelen binnen drie dagen beroep aan te tekenen bij de rector van de school. Tegen haar beslissing kunnen zij binnen vijf dagen in hoger beroep gaan bij het schoolbestuur…. Lees verder

Convenant Veilige School

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om… Lees verder

Gedragslijn t.a.v. drugsgebruik en -handel

Vooraf: het moge duidelijk zijn dat de invloeden van onze maatschappij ook binnen het Gymnasium merkbaar zijn. Wie bij het formuleren van een drugsgedragslijn van deze stelregel uitgaat, kan het probleem reëel benaderen. In de onderbouw wordt tijdens de lessen… Lees verder

Milieudienst

Alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 hebben bij toerbeurt volgens een van tevoren bekend gemaakt rooster ‘milieudienst’ om de school, het schoolterrein en de omgeving netjes en leefbaar te houden…. Lees verder

Regels gebruik draadloos netwerk

Gebruikers: Veroorzaken geen overlast binnen of buiten de school. Ondernemen geen illegale activiteiten. Zijn zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van het gebruik van het eigen mobiele apparaat op het netwerk Gebruiken het eigen mobiele apparaat niet tijdens lessen en huiswerkuren,… Lees verder

Roken op school

Al lang is bekend dat roken nog steeds de belangrijkste vermijdbare risicofactor is van voortijdig overlijden aan COPD, hart- en vaatziekten en kanker en dat ook meeroken leidt tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte. In de onderwijsgebouwen mag volgens de Tabakswet… Lees verder

Schoolregels

Waar zoveel mensen op zo’n klein oppervlak zo intensief met elkaar te maken hebben, zijn er vanzelfsprekend regels en afspraken nodig om alles op school goed te laten verlopen. Hieronder volgt een overzicht van de schoolregels. Voor activiteiten die een… Lees verder

Verlof aanvragen

Aanvraagformulier voor verlof dient digitaal ingevuld te worden en twee dagen van tevoren via het webportaal verzonden te worden aan: dhr. drs. E.M.M. Hudepohl (voor klas 1 en 2) mw. drs. I.W.M. Verdegaal (voor klas 3 en 4) mw. E.F.M…. Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school