Home > Wiki > toetsen

Inhalen van toetsen

Elke dag dat een leerling ziek of om andere redenen absent is en daardoor een toets uit het toetsrooster, een vaardighedentoets of een praktische opdracht mist, dient dit voor aanvang van de toets telefonisch gemeld te worden op school en… Lees verder

Overgangsnormen voor klas 4 en 5

Voor alle informatie over overgangsnormen, toetsing, toetsperiodes, herkansingsregelingen, etc. in de bovenbouw wordt verwezen naar het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat voor alle leerlingen van klas 4, 5 en 6 aan het begin van het schooljaar op… Lees verder

Rapportage

Het schooljaar bestaat uit vijf perioden van ongeveer 7 lesweken. De cijfers zijn op elk moment te zien in het webportaal. Om die reden komt er alleen een eindrapport uit. Eindrapport: 5 juli 2017 Voor het bepalen van de rapportcijfers… Lees verder

Reglement van toetsing

Elk vak kan vaardigheidstoets(en), overhoringen of praktische opdracht(en) voor een cijfer geven. Voor een vaardigheidstoets geldt dat deze toets geen leerwerk vooraf mag vereisen. Daarnaast worden er door elk vak repetities afgenomen volgens een vastgelegd schema dat ouders en leerlingen… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school