Home > Wiki > tweede fase

Begeleiding in de bovenbouw

In klas 4 maakt de leerling een nieuwe start in de Tweede fase. Iedere leerling heeft een profiel gekozen en alle leerlingen krijgen les in clustergroepen: dit zijn klassen in steeds wisselende samenstellingen. Om de overgang van onderbouw naar bovenbouw… Lees verder

Leerjaar 3 en de Tweede fase

In leerjaar 3 bereidt de leerling zich voor op zijn profielkeuze. In het kader daarvan wordt er een aantal ondersteunende activiteiten georganiseerd voor de leerlingen, zoals een speciale profielkeuzemiddag met informatie over nieuwe vakken en de tweede fase, decaanlessen en… Lees verder

Leerjaar 4 en de Tweede fase

In leerjaar 4 zitten de leerlingen voor het eerst in een van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. In dit leerjaar bezoeken de leerlingen o.a. de zogenaamde NXTLVL-avond, een gelegenheid voor… Lees verder

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding in de Tweede fase

Het doel van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is: leerlingen bewust te maken van hun relatie tot en aanleg voor de diverse beroepen en vakken en de betekenis daarvan voor hun latere keuzes. De school hanteert een methode die vier verschillende… Lees verder

Studie- en beroepskeuze in leerjaar 5 en 6

Beide leerjaren staan helemaal in het teken van de naderende studie- en beroepskeuze. Er wordt veel waarde gehecht aan het bezoeken van Open Dagen en meeloop/ proefstudeerdagen en in het algemeen aan een brede oriëntatie op studie en beroep. In… Lees verder

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school