Hogere wiskunde?

Anke, Eline en Mirjam zijn 6e van Nederland geworden op de wiskunde B-dag 2020. Een unieke prestatie!

De Wiskunde B-dag is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde B in hun pakket hebben. Op de jaarlijkse wedstrijddag in november werken teams van drie of vier leerlingen de hele dag aan een wiskundig probleem. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. Het probleem heeft vaak een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht. Uit de ingezonden werkstukken van alle deelnemende Nederlandse scholen worden de acht beste werkstukken geselecteerd. Voor deze teams wordt een prijsuitreiking georganiseerd.

De opdracht van de wiskunde B-dag 2020 ging over jongleer-gooipatronen. Op welke manieren kun je met een bepaald aantal ballen jongleren zodat er nooit twee ballen tegelijk landen of gegooid worden en er ook nooit twee ballen tegelijk in één hand zijn. Hier bleek een behoorlijke dosis wiskunde achter te zitten. De echt professionele jongleurs moeten dit ook allemaal goed kunnen uitwerken om tot een mooi en goed jongleerpatroon te kunnen komen. De opdracht begon dan ook met een filmpje: “The Beauty and Mathematics of Juggling” van Alexander Leymann.

Na een grote hoeveelheid opgaven over de wiskunde achter jongleer-gooipatronen volgde een eindopgave. De wiskunde sectie koos hiervoor de opgave ‘Treinstation’.

Op vrijdag 19 maart werden de winnaars bekend gemaakt. Tot het laatst toe bleef het spannend welke plek Anke, Eline en Mirjam zouden behalen. Toen het juryrapport van de nummer acht werd voorgelezen werd al snel duidelijk dat de tekst geen betrekking op ons groepje had. Vol spanning wachtten we het juryrapport van de nummer zeven af. Nee, ook geen zevende plaats voor Anke, Eline en Mirjam.
Vervolgens begon de jury haar rapport van de nummer zes voor te lezen: “Opvallend aan dit werkstuk was dat het geheel geschreven is en niet getypt, zelfs met doorhalingen hier en daar”. Tja, toen wisten de dames wel dat zij dit waren. De jury prees met name hun uitwerking van de dienstregelingen voor treinen in de eindopgave. Ook een aantal andere onderdelen die Anke, Eline en Mirjam erg goed hadden uitgewerkt werden belicht.
De wiskundesectie is trots op Anke, Eline en Mirjam. In Nederland doen veel scholen mee met groepjes van vier leerlingen uit 6vwo. Om als vijfdeklassers op de zesde plaats te eindigen van zo’n 1000 teams uit heel Nederland is echt een geweldige prestatie!