110 jaar Gymnasium Apeldoorn

In oktober 2023 bestond onze school 110 jaar en dit 22e lustrum hebben we groots gevierd samen met iedereen die aan onze school verbonden is.

26 oktober: dag vóór leerlingen

De opening op donderdag 26 oktober in de Grote Kerk met leerlingen en collega’s was een bijzonder moment van saamhorigheid. Twee van onze classici zetten hielden een inspirerende lezing over thema’s die geënt zijn op de oudheid maar nog steeds van actueel maatschappelijk belang zijn. Aansluitend volgden alle leerlingen twee workshops met tussendoor een overheerlijke lunch. Er werd geschaakt en gedanst, er waren clinics, lezingen, creatieve activiteiten en een vossenjacht. De eerste lustrumdag werd afgesloten met een hilarisch docentencabaret.

27 oktober: dag dóór leerlingen

Vrijdag 27 oktober was een actiedag met maatschappelijke en sponsoractiviteiten dóór leerlingen. De inzamelactie voor het goede doel Estrela da Favela (https://www.gymnasium-apeldoorn.nl/inzamelactie-voor-estrela-da-favela/) was een groot succes dankzij alle leerlingen, familieleden en geïnteresseerden. Met veel enthousiasme en passie hebben de leerlingen € 5.834,92 ingezameld!

28 oktober: reünie

Zaterdag 28 oktober bezochten bijna 500 oud-leerlingen en (oud-)collega’s de reünie. Het was een gezellige happening met gastlessen en een pubquiz en natuurlijk bijpraten met oude bekenden bij een hapje en een drankje. Er was archiefmateriaal in te zien, een fotograaf en fotobooth. We kijken met een goed gevoel terug op alle activiteiten.

Op de hoogte blijven?

We zijn blij dat we dit jubileum hebben kunnen vieren met huidige leerlingen en collega’s, oud-leerlingen en oud-collega’s, ouders en alle andere mensen die een band hebben met onze school. Een mooie herinnering. Op naar het volgende lustrum…

Eén van de reünisten, Anke Lensink ([email protected]), heeft een databestand met adresgegevens oud-leerlingen en oud-medewerkers opgezet. Als je wilt dat jouw gegevens bewaard worden voor een volgende uitnodiging, dan kun je je naw-gegevens en je e-mailadres doorgeven via bijgaande QR code.

* Let wel, dit is een privé-initiatief en dus geen actie vanuit school. Als school blijven we communiceren via de website, Facebook en de LinkedIn groep Gymnasium Apeldoorn.

Nieuwsbrief

Wij proberen iedereen goed op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt in en rond de school. Dit doen wij op de website onder het kopje ‘Nieuws’ en op social media plaatsen we regelmatig berichten. Er is ook een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer drie keer per jaar. Ontvangt u deze niet en wilt u dit wel? U kunt zich hier opgeven:

Blijf op de hoogte