Onderwijs

Wij geven stimulerend en prikkelend onderwijs, op een kwalitatief niveau. We willen dit graag nog beter doen, ook door onze leerlingen actiever te betrekken bij de school en de omgeving. Gymnasium Apeldoorn geeft het onderwijskundig beleid vorm met drie pijlers: talentontwikkeling, contextrijk onderwijs en burgerschap.

Het Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School (GFS). Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Grote begrippen, maar ze doen er natuurlijk echt toe. De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. In veel lessen en buitenschoolse activiteiten besteden we aandacht aan complexe vraagstukken. Zo wordt het onderwijs levensecht en actueel, relevant en uitdagend. Geo Future School is onderwijs dat midden in de maatschappij tot stand komt.

Het Gymnasium Apeldoorn motiveert de leerlingen om na te denken over hun eigen rol binnen de wereld. We willen de leerlingen opleiden tot kritische burgers. Dat maakt onze school bijzonder en daarom hijsen wij vol trots de vlag van Geo Future School.

Schoolplan

Lees meer in ons schoolplan Schoolplan 2020-2023