Onderwijs

Wij geven stimulerend en prikkelend onderwijs, op een kwalitatief niveau. We willen dit graag nog beter doen, ook door onze leerlingen actiever te betrekken bij de school en de omgeving. Gymnasium Apeldoorn geeft het onderwijskundig beleid vorm met drie pijlers: talentontwikkeling, contextrijk onderwijs en burgerschap.

Schoolplan

Lees meer in ons schoolplan Schoolplan 2020-2023